Home

Rekonštrukčné práce

od rekonštrukčných prác v interiéroch (pokládka dlažby, maľovanie, obnovy stien) až po celkovú rekonštrukciu domu alebo bytového domu

Rezanie asfaltu a betonu

jednoduchá a rýchla príprava pred výkopovými alebo rekonštrukčnými prácami na vozovke alebo chodníku

Výkopové práce

výkop jám (pre bazén, jímku apod.), výkop základov domu, hrubé terénne práce a ďalšie výkopové práce

Zatepľovanie budov

zatepľovanie budov, zatepľovanie domov, zatepľovanie bytoviek s použitím kvalitných zatepľovacích systémov podľa výberu zákaznika

Stavebné práce

komplexné dodávky stavebných práce, stavba rodinných domov na kľúč, dokončovacie práce, murárske práce

Buracie práce

búranie, príprava na rekonštrukciu, demoličné práce vrátanie odvozu stavebnej suti

Osvedčeným receptom na úspech sú schopnosti, trpezlivosť a ťažká práca. V prvých rokoch súčasného storočia, kedy bol tento úspech mojím snom, bola z aspektu politických a ekonomických zmien konkurencia nepopierateľná. A jedným oporným stĺpom pre rozkvet mojej kariéry bola snaha.


Moje prvé zákazky sa týkali drobných stavieb – rekonštrukcii bytových jednotiek a domov v našom regióne.
Ľudia prejavovali záujem o naše stavebné služby a nádejný dopyt bol pre nás veľkou motiváciou k nášmu vlastnému podnikaniu. Napredovali sme a moje predstavy sa postupne menili na realitu. V roku 2009 som sa rozhodol založiť firmu BSV STAV s.r.o.. Naše ciele si pýtali nové laťky a realizácia drobných stavieb bola obohatená a rozšírená o stavby väčšieho rozsahu, a to novostavby rodinných domov a malých priemyselných budov.


Naša práca bola kvalitatívne a kvantitatívne vždy poctivá. Vo väčšine ju tvorili murárske práce, sádrokartónové
konštrukcie, omietok – poterov, pokladov keramických dlažieb a obkladov. Vo väčšej miere sme sa taktiež venovali zatepľovaniu fasád či spevnených plôch – zámkových dlažieb.


Pre spomínaný rast zákazníkov bolo potrebné aj zvýšiť počet zamestancov. Bolo preto potrebné zamestnať
aj stavbyvedúcich a zariadiť aj administratívny sektor. Firma k dnešnú obdobiu roku 2020 zamestnáva 33 kmeňových zamestnancov a 8 zazmluvnených živnostníkov. V súčasnosti pracujeme nielen na stavbách menšieho rozsahu, ale aj na väčších akciách ako komplexné rokonštrukcie budov, kde v jednej z nich sme vytvorili 63 íbytov s 5 komerčnými priestormi – obchodmi. Čo sa týka vyhrotenia nášho podnikania do dnešných dní… ten recept na úspech sme zvládli podľa všetkých prísad. Úspech a spokojnosť