Výkopové práce

Realizujeme

  • výkop jám
  • výkop zárezov
  • hrubé terénne úpravy
  • skrývky
  • výkop základov domu
  • práca v stiesnených priestoroch
  • hutnenie ploch

Dostatočná kapacita našich prostriedkov nám umožňuje realizovať veľkoobjemové zákazky v extrémne krátkom čase. Samozrejmosťou je realizácia pod odborným dohľadom.

Dostupná technika

Zoznam dostupnej techniky bude čoskoro doplnený.